Jiří Šuhaj

 

Příroda očima Jiřího Šuhaje (2012)

Jiří Šuhaj je milovníkem bohumínské přírody, nadšeným pozorovatelem a neuvěřitelnou studnicí znalostí a poznatků. Pro bohumínské městské noviny Oko již několik let píše články o fauně a floře nejen v hraničních meandrech Odry. Projděte si jednotlivé díly seriálu …

ročníky seriálu

  2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007

SEZÓNA 2012

  20. díl | Srnec obecný
  19. díl | Soumračník rezavý
  18. díl | Lišaj svlačcový
  17. díl | Klínatka rohatá
  16. díl | Skokan hnědý
  15. díl | Saranče blankytná
  14. díl | Šídlo modré
  13. díl | Lišaj topolový
  12. díl | Modrásek štírovníkový
  11. díl | Blešivec hřebenatý
  10. díl | Plzák španělský
  09. díl | Sojka obecná
  08. díl | Ježek východní
  07. díl | Červenka obecná
  06. díl | Hvízdák eurasijský
  05. díl | Strakapoud velký
  04. díl | Žluna šedá
  03. díl | Brkoslav severní
  02. díl | Zavíječ zahradní
  01. díl | Kozlíček hvozdník

na této stánce byly použity materiály z webu Města Bohumín
autoři textů: Jiří Šuhaj, Kamil Drobek a Miroslav Ulmann, korekce textů: Martin Mandák a Helena Deckerová
www.mesto-bohumin.cz


         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania