řeka a příroda kolem

česnek medvědí

chmel

 

flora

  televizní dokument Hraniční meandry Odry

  SERIÁL: Příroda očima Jiřího Šuhaje

Hraniční meandry Odry se nalézají v rozsáhlém rovinatém území nivy řeky Odry nad soutokem s další větší řekou – Olší. Bez zásahu člověka by byla převážná část nivy porostlá listnatými, zvláště lužními lesy, které snášejí pravidelné zaplavování. V hraničních meandrech je převažující dřevinou vrba křehká, vrba bílá a topol černý.

  vrba křehká
  vrba bílá
  topol černý

Při průzkumech pro plán péče o přírodní památku Hraniční meandry Odry provedených v roce 2004 zde bylo zaznamenáno 297 druhů rostlin. Nejedná se o konečný počet, díky častým povodním budou do prostoru meandrů pronikat stále nové druhy. Některé zde naleznou vhodné prostředí a jejich populace se mohou dále rozvíjet, existence jiných je pouze náhodná a krátkodobá. Pro existenci cenných ekosystémů v nejníže ležícím meandrujícím úseku Odry je ale nejdůležitější, aby nedošlo ke stavebním úpravám toku nebo zásahům do přirozeného vodního režimu a to například stavbou plavebního kanálu i mimo meandry. To je jediný způsob, jak nezmizí tato sice rozlohou malá, ale významem v mnohém unikátní lokalita z území České republiky i Polska. Ze zvláště chráněných vodních rostlin se tu vyskytuje mikropopulace kotvice plovoucí a řečanky menší, dále leknín bělostný. Na bahenních náplavech najdete skřípinec jezerní, šmel okoličnatý a tajničku rýžovitou.

  kotvice plovoucí
  řečanka menší
  leknín bělostný
  skřípinec jezerní
  šmel okoličnatý
  tajnička rýžovitá

Najdeme zde několik vzácných stanovišť rostlin, které jsou chráněné v celoevropském měřítku. Jsou to mimo jiné lužní lesy s černou olší a jasanem, vrbové a topolové luhy a části mokřadových luk.

doporučujeme

  03. 03. 2015 | Seriál Jiřího Šuhaje nově také na našem webu
  10. 04. 2013 | Příroda v meandrech se probouzí, raší česnek medvědí
  28. 05. 2007 | Kraj poprvé otevřel přírodní rezervaci - Hraniční meandry Odry

na této stánce byly použity materiály z webu Města Bohumín
autoři textů: Jiří Šuhaj, Lucie Balcarová, redakce
www.mesto-bohumin.cz


         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania