Dobové mapy a historické materiály

Řeku Odru můžeme najít zaznačenou v řadě dobových map, včetně těch, které byly pořízeny v rámci vůbec prvního vojenského mapování za vlády Marie Terezie. V ukázkách najdete např. mapy z let 1736 a 1769 a další dobové materiály. Za poskytnutí děkujeme Slezskému zemskému archivu v Opavě.

         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania