pozůstatky bývalého přístavu

vodáci v bývalém přístavu

letecký pohled na lokalitu

 

11 | Přístav

  

Bývalý přístav na Odře  |  Bývalý přístav na řece Odře poblíž silnice mezi městskou částí Šunychl a místní částí Kopytov se nachází ještě na katastrálním území městské části Nový Bohumín. V dobovém tisku se však dočteme o kopytovském přístavu. V roce 1975 vypluly z přístavu čtyři lodě s nákladem, další tři pak na jaře 1976. Při jarní plavbě 12. března 1976, kdy loď vezla náklad, který by se vešel na dvě nákladní auta, se musel zvyšovat nízký stav řeky připouštěním z přehrad. Další plavby se proto už kvůli nedostatečným průtokům nekonaly.

Revír Pod Šulcem  |  Proti proudu od přístavu se uvnitř meandru nachází myslivecký revír Pod Šulcem. Z obojživelníků zde byl nalezen čolek obecný a ropucha obecná. Pod kůrou starých stromů se ukrývají slimáci největší a v trouchu kmenů žijí larvy páchníka hnědého a zlatohlávka zlatého. Z motýlů je na jaře nejnápadnější bělásek řeřichový a žluťásek řešetlákový. Především v tomto ročním období zde můžeme nalézt i houby - závojenky podtrnky a šupinovky mastné.

Hnízdiště břehulí  |  V kolmých nárazových stěnách si hloubí nory kolonie břehulí říčních. V přírodní památce Hraniční meandry Odry mívá tento druh nejvyšší počty párů hnízdících v Česku na přirozených biotopech. Naproti tomu vlha pestrá se tady objevila dosud jen dvakrát v období průtahu.

  01 | Kaplička Pustyňa   02 | Nástupní místo pro vodáky / Národní dům
  03 | Malý Kališok   04 | Protržený meandr   05 | Vrbina   06 | Na kopci
  07 | Kališok a loděnice   08 | Mrtvé rameno   09 | Zátoka
  10 | Schulzův statek   11 | Přístav   12 | Na Baště
  13 | Náměstí Sv. Floriána v Kopytově   14 | Na vyhlídce
  15 | Sikorovec   16 | Brod přes Olši   17 | Soutok

na této stánce byly použity materiály z webu Města Bohumín
autoři textů: Jiří Šuhaj, Lucie Balcarová, redakce
www.mesto-bohumin.cz

         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania