TIP: turistická naučná stezka

  TIP: vodácká naučná stezka

  ON-LINE: počasí v Bohumíně (náměstí T.G.M.)

  ON-LINE: počasí v Krzyżanowicích (polská obec u Odry)

 

řeka Odra v Bohumíně

Aktuální data o výšce hladiny a průtoku na řece Odře (Starý Bohumín)

Vodákům doporučujeme splutí Odry jen pokud je průtok v řece do 60 m3/s. Pokud je průtok vyšší nebo panuje deštivé počasí, není městská půjčovna lodí v provozu.

z historie

  fotogalerie | povodně na Odře v Bohumíně

S prvním systematickým měřením vodních stavů hydrologickou službou na řece Odře se začalo v roce 1895. První písemně doložitelný záznam o povodni na Odře je z roku 1903. Povodně na Odře se opakují, jen ve 20. století byly na Odře v Bohumíně zaznamenány v roce 1902, 1903, 1910, 1911, 1915, 1930, 1931, 1937, 1939, 1940, 1951, 1960, 1966, 1968, 1985, 1997 a 2010. Na fotografiích viz. níže je zachycena povodeň ve Starém Bohumíně v roce 1939.

         

dobové mapy a materiály

  fotogalerie | Dobové mapy a historické materiály

Řeku Odru můžeme najít zaznačenou v řadě dobových map, včetně těch, které byly pořízeny v rámci vůbec prvního vojenského mapování za vlády Marie Terezie. V ukázkách najdete mapy z let 1736 a 1769 a další dobové materiály. Za poskytnutí děkujeme Slezskému zemskému archivu v Opavě.

         

přístav na Odře

  fotogalerie | Bývalý přístav součástí naučné stezky

Bývalý přístav na řece Odře se nachází na hranici Šunychlu a Kopytova. V roce 1975 vypluly z přístavu čtyři lodě s nákladem, další tři pak na jaře 1976. Při jarní plavbě 12. března 1976, kdy loď vezla náklad, který by se vešel na dvě nákladní auta, se musel zvyšovat nízký stav řeky připouštěním z přehrad. Další plavby se proto už kvůli nedostatečným průtokům nekonaly.

         

středoevropský unikát

  fotogalerie | Meandry Odry z ptačího pohledu

Meandry řeky Odry na Bohumínsku jsou přírodním klenotem. Oblast má rozlohu přes 126 hektarů a představuje ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Na celém úseku podél toku Odry si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů.

         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania